SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos:” Tyś jest mój Syn umiłowany”. Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni. W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” do życia według Ducha Świętego. Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECKA

 1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców.
 2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.
 3. W kancelarii należy przedłożyć:
 • metrykę urodzenia USC,
 • metrykę ślubu kościelnego zawartego w innej parafii,
 • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka,
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
 • przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
 1. Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?
 • ukończony 16 rok życia,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
 • katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
 • uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.
 1. Nie mogą być chrzestnymi:
 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia.
 1. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce i przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii św.
 2. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
 3. Do chrztu św. przychodzimy punktualnie, 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 4. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować Księdza Proboszcza.