Polecane strony

Diecezja Kaliska
+Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
+Strona Diecezji Kaliskiej
+Strona Caritas Diecezji Kaliskiej
+Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej
+Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej

Czasopisma
Dla najmłodszych:
+Mały Przewodnik Katolicki
+Mały Gość Niedzielny
Dla młodzieży:
+Miłujcie się
+Droga
+Rycerz Młodych
Dla dorosłych:
+Przewodnik Katolicki
+Tygodnik Niedziela
+Gość Niedzielny

Inne polecane strony

+Portal katolicki

+Katechizm Kościoła Katolickiego

+Multimedialny Leksykon o Biblii i Ziemi Świętej

+Brewiarz katolicki

+Lednica 2000

+Opoka

+Spowiedź święta – informacje i porady+Portal katolicki

+Radio Rodzina