Duszpasterze

Księża pełniący posługę w Naszej Parafii:

  • Ks. Proboszcz Piotr Strykowski
  • Ks. Tomasz Bejm
  • Ks. Władysław Biczysko