Aktualne zaawansowanie prac

Na dzień 29.09.2011 r. zostały wykonane i rozliczone z wykonawcami prace za 3 684 092,60 zł , co stanowi 94,94 % wartości całego przedsięwzięcia.

Do dnia 07.02.2012 r. zostały wykonane dalsze prace budowlane za ponad 20 000,00 zł  co daje wykonanie całości inwestycji w wysokości ponad 95 % .

 

Wykaz zakończonych i rozliczonych z wykonawcami prac:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej niezbędnej do prowadzenia zdania.
 2. Opracowanie studium wykonalności.
 3. Wykonanie strony internetowej Parafii informującej o bieżącym postępie prac i współfinansowaniu inwestycji przez   RPO WD oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promesy .
 4. Wykonanie tablicy informacyjnej o zakresie realizowanego projektu oraz wsparciu finansowym  przez Fundusze Europejskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promesy .
 5. Likwidacja trójnożnego słupa energetycznego przy głównym wejściu do kościoła oraz zamiana napowietrznej linii elektrycznej podłączonej do kościoła  na podziemną
 6. Generalny remont konserwatorski dachu, łącznie z wymianą zużytych elementów nośnych,
 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego,
 8. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu,
 9. Wymiana całkowicie zużytych rynien i rur spustowych,
 10. Wymiana całkowicie zużytego opierzenia blaszanego,
 11. Wykonanie modernizacji  instalacji odgromowej,
 12. Konserwacja i naprawa wieżyczek dzwonniczych wraz z wymianą całkowicie porażonego  tynku (intensywne czarne zagrzybienie),
 13. Konserwacja i naprawa wieży kopuły głównej wraz z wymianą całkowicie porażonego tynku  oraz  przywróceniem i otwarciem prowizorycznie zamurowanych okien w latarni kopuły głównej,
 14. Wymiana zarwanych schodów w północnej wieży dzwonniczej.
 15. Wykonanie izolacji pionowej wraz z odgrzybianiem i strukturalnym wzmocnieniem ścian   zewnętrznych ( też na części podziemnej ścian).
 16. Wykonanie systemu odwadniającego grunt przy fundamentach kościoła
 17. Restytucja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w kościele
 18. Konserwacja, polichromia i złocenia kartusza herbowego na elewacji frontowej kościoła

Wykaz aktualnie prowadzonych prac z wskaźnikiem ich procentowego zaawansowania:

 1. Modernizacja przestarzałej i niezgodnej z aktualnymi przepisami, stanowiącej zagrożenie porażeniowe i pożarowe,  instalacji elektrycznej – 97 % zawansowania.
 2. Wykonanie systemów alarmowych, zabezpieczającej bardzo cenne wyposażenie zabytkowe – liczne historyczne rzeźby i obrazy – 96 % zawansowania.
 3. Tynkowanie renowacyjne  i malowanie ścian zewnętrznych – 99 % zawansowania.
 4. Rewitalizacja i konserwacja dwóch bogato rzeźbionych ambon rokokowych – 50% zawansowania.
 5. Promocja – 23,66 % zawansowania
 6. Restytucja i konserwacja piaskowcowych elementów elewacji i wnętrza kościoła – 95% zaawansowania
 7. Ekologiczna wentylacja klimatyzacyjna kościoła – 50% zaawansowania
 8. Konserwacja dolnego ciągu schodów i restytucja górnego ciągu schodów w południowej wieży dzwonniczej – 60% zaawansowania